Alkinler

Alkinler

Alkinler, komşu iki karbon arasında üçlü bağ taşıyan doymamış hidrokarbonlar.

Genel formülü CnH2n-2


Alkinlerin ilk üyesi düz mantıkla düşünüleceği üzere metin olması gerekir ancak metinde 1 karbon atomu olması durumunda 2n-2 = 2.1-2 = 0 tane hidrojen olamayacağı için metin diye bir hidrokarbon olmadığı gibi ilk üyesi 2 karbonlu olan etin (asetilen)'dir.