Hava Harp Okulu başvuru formu


Hava Hark Okulu'na başvuru yapmak istiyorsanız bu adreste e-başvuru forumu bulabilirsiniz.


BAŞVURU İÇİN ÖĞRENİM KOŞULLARI

KİMLER BAŞVURABİLİR ?

Genel Lise Grubu

· Lise (Resmi ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler)
· Özel Lise
· Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler)
· Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise
· Fen Lisesi
· Özel Fen Lisesi
· Askeri Lise
· Lise, Özel Lise (Yabancı Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler)

Çok Programlı Liseler

· Lise Programı
· Yabancı Dil Ağırlıklı Lise Programı

Öğretmen Liseleri
· Öğretmen Lisesi
· Anadolu Öğretmen Lisesi

Başvurunun yapılacağı yıl (Temmuz ayında) veya bir önceki yıl liseden mezun olmak gerekmektedir.


KİMLER BAŞVURAMAZ ?
· Mesleğe yönelik liselerden (meslek ve teknik liseler) mezun olanların başvuruları kabul edilmez.
· Genel Liseler, Çok Programlı Liseler ve Öğretmen Liselerinin Türkçe-Matematik (Eşit Ağırlıkçılar) ve Dil-Edebiyat (Sözelciler), ve Yabancı Dil alanlarından mezun olanların başvuruları kabul olmaz


PUAN TÜRÜ ve PUAN BARAJI NEDİR ?

Puan Türü : SAY – 2
Puan Barajı
Puan barajı Hava Harp Okulu tarafından belirlenerek ilan edilecektir.
Önkayıt başvuruları kabul edilmiş olan kız ve erkek adaylar; aldıkları ÖSS-Sayısal-2 puan sırasına ayrı ayrı dizildikten sonra, belirlenecek olan baraj puanının üzerinde kalanlar seçim aşamalarına çağrılacaklardır.

Sıralamaya esas olan ÖSS-Sayısal-2 puanı, Ortaöğretim Başarı Puanı katılmadan hesaplanmaktadır.